Anàlisi dels factors de risc cardiovascular​

Quants més factors de risc acumuli una persona, major risc tindrà de desenvolupar cardiopaties, que com a última conseqüència, serà una malaltia cardíaca o accident cerebrovascular.
Així els factors de risc cardiovascular es poden dividir en tres grans grups.

  • Factors conductuals, com són el consum de tabac i alcohol, vida sedentària, dieta no saludable i l’estrès.
  • Factors metabòlics que engloba la hipertensió, diabetis, valors alts de lípids en sang i sobrepès o obesitat.
  • Altres factors que inclouen l’edat, sexe i antecedents familiars de cardiopatia.

Vine a farmàcia Bétulo i et realitzarem controls amb regularitat per poder detectar precoçment aquests risc i així contribuir a millorar el teu benestar.