Seguiment i control del perfil lipídic ​

El control del perfil lipídic és important ja que es tracta d’un factor de risc cardiovascular. Nivells alts de triglicèrids, colesterol total, LDL i colesterol no-HDL estan relacionats amb malaltia cardíaca, accident cerebrovascular y arteriosclerosi.

Nivell alts de HDL són beneficiosos per reduir el risc d’aterosclerosi o atac cardíac.

A Farmàcia Bétulo t’ajudarem a que coneguis aquests valors.