Seguiment i control de la glucosa i hemoglobina glicada (HbA1c)

Gràcies al sistema de mesurament Cobas® de laboratori Roche, podem valorar els nivells de glucosa en sang en el moment, així como el nivell mitjà dels últims 2-3 mesos, d’aquesta forma, a Farmàcia Bétulo, podem fer un seguiment de la seva diabetis.